Logo

28/04/2018

Aктивности од иницијативата на ОБСЕ за градење сеопфатен план за справување со мигрантска криза во Македонија


Мигрантската криза, како современ глобален феномен, се уште е актуелна во Република Македонија. Во таа насока, Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, господин Аднан Џафероски, се сретна со госпоѓа Maria de Benito Rodiguez и господин Идриз Ибраими од Канцеларијата на ОБСЕ во Скопје.
Средбата беше поврзана со продолжувањето на активностите од иницијативата на ОБСЕ за градење сеопфатен план за справување со мигрантска криза во Македонија, во кој прецизно ќе бидат дефинирани надлежностите на компетентните институции .
Тема на разговор беше и ОБСЕ да ја поддржи Дирекцијата за заштита и спасување во реализација на кампања за подигање на свеста кај населението за значењето на шумите како природен ресурс и неопходноста од нивна заштита од пожари.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации