Weekly News

25/12/2018

Соработка во областа на намалување на ризикот од катастрофи (DRR)


Од 17-19 декември 2018 година, во Загреб, преставници од Дирекцијата за заштита и спасување учествуваа во ИПА ДРАМ Работилница со цел вовед и размена на информации за активностите кои се спроведуваат во Република Хрватска и Босна и Херцеговина, во областа на намалување на ризикот од катастрофи (DRR) –соработка на разни активности во областа на DRR и на билатералниот договор.
На работилницата стана збор и за:
-спроведување на рамката Сендаи;
-ставање посебен акцент на статусот на голема несреќа или катастрофа;
-формирање на специјализирани единици во согласност со стандардите на модулот на ЕУ;
-искуство за формирање на единици за општа намена , комесари на цивилна заштита и волонтери;
-размена на искуства за процена на ризик и мапирање, дизајн на планови за заштита и спасување, користење на софтверски решенија и можност за соработка во областите покриени со IPA DRAM и 
-воведување на 112 во Р.Хрватска.
Следната средба на оваа тематика ќе се органзиира во Босна и Херцеговина.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации