Weekly News

03/12/2018

3 декември Меѓународен ден на лицата со посебни потреби


Уште од 1992 година Генералното Собрание на Обединетите Нации го прогласи 3 декември како  Меѓународен ден на лицата со посебни потреби. Оттогаш секоја година се објавува тема која го одбележува овој ден. Оваа 2018 година таа тема гласи: „Оспособување на лицата со хендикеп и обезбедување инклузивност и еднаквост“.
Денот има за цел да промовира подобро разбирање на полето на хендикеп, со фокус на правата на лицата со посебни потреби и придобивки кои ќе произлезат од процесот на интеграција на овие лица .
Се смета, дека најмалку 10% од светската популација или 650 милиони луѓе живеат со попреченост. Во Република Македонија се проценува дека 10% или околу 200 000 жители се лица со инвалидитет.
Во свечената сала на Владата на Република Македонија, денес се одржа настан на тема „Зајакнување на лицата со попреченост и обезбедување инклузивност и еднаквост“.
И Дирекцијата за заштита и спасување се приклучува кон одбележувањето на овој ден преку давање целосна поддршка на лицата со посебни потреби, со надеж за нивна рамноправна инволвираност во сите сегменти на политичкиот, економскиот, општествениот и социјалниот живот.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации