Weekly News

20/11/2018

Размена на експерти за ГИС


Од 4-9.11.2018, Дирекцијата за заштита и спасување учествуваше во размена на експерти за ГИС (Geographic Information System) во кампусот на CIMA-истражувачката фондација во Савона, Италија.
Георафскиот информациски систем (ГИС) е компјутерски систем за снимање, чување, проверка и прикажување на податоци во врска со позициите на површината на Земјата, а може да им помогне на поединци и организцаии подобро да ги разберат просторните модели и врски.
Размената беше овозможена преку ИПА ДРАМ програмата во кој учествува и ДЗС. Во рамките на размената беше посетен и еден од најголемите истражувачки центри за наука и знаeње на Европскта Комисија JRC (Joint Research Centre) во Испра, Италија.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации