Weekly News

15/11/2018

Редовен работен состанок со сите надлежни задолжени субјекти околу организирање и функционирање на зимската служба 2018/2019


На ден 15.11.2018 година во 13 часот, во просториите на општина Битола, под покровителство на Дирекцијата за заштита и спасување ПОЗС-Битола се одржа редовен работен состанок со сите надлежни задолжени субјекти околу организирање и функционирање на зимската служба 2018/2019 на територијалните подрачја на општините Битола, Новаци и Могила. На состанокот активно учество земаа сите засегнати субјекти кои имаат реални задачи и надлежности, кои, се опфатени во програмите за зимската служба за 2018/2019 година. Исто така опфатен беше и начинот, средствата, човечките ресурси од ЈП Македонија пат во однос на чистење на регионалните и магистралните патишта на ниво на регион Битола.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации