Weekly News

06/11/2018

37.регионален состанок на Иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи за земјите од Југоисточна Европа DPPI SEE


На првиот ден од одржувањето на 37. Регионален состанок на Иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи за земјите од ЈИЕ, се разговараше на следните теми: Информирање за статусот со потпишувањето на Договорот помеѓу државата домаќин Босна и Херцеговина и земјите членки на ДППИ ЈИЕ, со што се регулира правниот статус на Иницијативата;  информирање од страна на Секретаријатот на ДППИ ЈИЕ за реализација на буџетот за 2018 и запознавање со предлог - буџетот за 2019 година; се разгледа предлог планот за активности за наредната година, по кој дополнително ќе се дадат мислења и забелешки; се разгледа и усвои тренинг програмата за 2019 година. Се предложија и нови концептуални решенија, за кои државите членки дополнително ќе се произнесат. Состанокот продолжува во среда 7 Ноември 2018 год.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации