Weekly News

17/10/2018

Peer review скринингот продолжува со Состанок на Секторот за финансиски прашања


Peer review скринингот продолжува со Состанок на Секторот за финансиски прашања и одделенијата за буџетска координација, буџетска контрола и сметководство и плаќање
Се дискутираше за финансирање на Дирекцијата, за планирање на буџетот посебно за активностите за заштита и спасување, рефундирање на средствата и други финансиски информации.

 

 

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации