Logo

16/10/2018

Првиот ден од Peer Review Скринингот во Дирекцијата за заштита и спасување започна со Работилница на Секторот за превенција,планирање и развој.


Првиот ден од Peer Review Скринингот во Дирекцијата за заштита и спасување започна со Работилница на Секторот за превенција,планирање и развој.
Со теми и  дискусии во работилниците се преставија и раководителите на:
-Одделението за превенција и планирање при природни и други катастрофи;
-Одделението за  превенција и планирање за технолошки и комплексни несреќи;
-Одделението за издавање на урбанистичка согласност
-Одделението за Аналитика и истражување.
Се дискутираше за проценките, мерките за планирање,заштита и спасување,за искуствата од минатото,како и за системските реформи.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации