Weekly News

ОДЛУКА за избор на кандидати по основ на вработување на определено време

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 1...

23/01/2020

Одлуката за не извршување избор

Документот за одлуката по интерниот оглас можете да го преземете тука

                             

22/01/2020

ОДЛУКА за избор на кандидати по основ на вработување на определено време

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 1...

17/01/2020

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (едно) лице на определено време

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 став 8  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен в...

15/01/2020

Средба со проф. д-р Неџат Корајлиќ - декан на Факултетот за криминалистика, криминологија и сигурносни студии од Сараево

Денес, 15.01.2020 г. директорот на Дирекцијата за заштита и спасување г-дин Аднан Џафероски имаше официјална средба со проф. д-р Неџат Корајлиќ - декан на Факултетот за криминалистика, криминологија и сигурносни студии од Сараево, деканот на Филозофски факултет при УКИМ проф.д-р Ратко Дуев и проф...

15/01/2020

ЈАВЕН ОГЛAС за вработување на 8 лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време

 

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 став 8  од Законот за вработените во јавниот...

14/01/2020

Благодарници од Р. Албанија за учество и несебична помош во справување од последиците на катастрофалниот земјотреској ја погоди Р. Албанија

На 13.01.2020 г. во посета на Дирекцијата за заштита и спасување присуствуваа Амбасадорот на Р. Албанија во Р. С. Македонија, Н.Е. Фатос Река, заедно со вториот секретар на Албанската амбасада, г-динот Ервис Лика.
На оваа официјална посета амбасадорот Река им додели благодарници на директо...

14/01/2020

ОДЛУКА за вработување на 1 лице во Дирекција за заштита и спасување на определено време

Одлуката за избор на кандидат по основ на вработување по јавен оглас на определено време можете да го преземете тука:

ПРЕЗЕМИ

03/01/2020

ЈАВЕН ОГЛAС за вработување на 2 (две) лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 ст. 1  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен ве...

28/12/2019

Интерен оглас за унапредување

Документот за интерниот оглас можете да го преземете тука

              преземи

27/12/2019

Одлука за унапредување на административни службеници

Овде можете да го преземете документот со одлуките за унапредување на административни службеници во Дирекцијата за заштита и спасување

 

ПРЕЗЕМИ

25/12/2019

Доделени благодарници и пофалници по повод реализацијата на Годишната програма за работа на Центарот за обука

На ден 24.12.2019 г. на свечен прием, директорот на Дирекцијата за Заштита и Спасување, г-дин Аднан Џафероски, им додели на заслужните лица и компании благодарници и пофалници по повод реализацијата на Годишната програма за работа на Цент...

25/12/2019

Годишен прием на Дирекцијата за Заштита и Спасување на Р.С. Македонија

Промоција на „СЕМЕЕН ПРИРАЧНИК - за заштита од природни непогоди и други несреќи”

На ден 17.12.2019 Дирекцијата за Заштита и Спасување, традиционално го организираше годишниот прием на кој присуствуваа претставници на државните институции кои координирано соработуваат со Дир...

19/12/2019

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 лице во Дирекција за заштита и спасување на определено време

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 ст. 1  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен ве...

18/12/2019

ОДЛУКА за избор на кандидати по основ на вработување на определено време

Овде можете да го преземете документот со одлуките за вработување на определено време во Дирекцијата за заштита и спасување

 

ПРЕЗЕМИ

 

18/12/2019

ОДЛУКА за избор на кандидати по основ на вработување по јавен оглас на наопределено време

Одлуките за избор на кандидати по основ на вработување по јавен оглас на наопределено време можеѕте да ги преземете тука:

ПРЕЗЕМИ

18/12/2019

Интерен оглас за унапредување

Документот за интерниот оглас можете да го преземете тука

              преземи

 

12/12/2019

Состанок со преставници од Светска банка

На ден 10.12.2019г. во просториите на Оперативниот центар при ДЗС се одржа состанок помеѓу преставници од Светска банка, раководители на сектори од ДЗС и преставници од МЖСПП и Град Скопје. Целта на овој состанок беше отпочнување проект за поддршка на Програма за управување со ризици од катастроф...

10/12/2019

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 12 лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 ст. 1  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен ве...

06/12/2019

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 2 (две) ЛИЦА НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст),  и Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-19...

03/12/2019