Weekly News

25/07/2018

Работен состанок со Националните паркови и резервати на Р.М


Денес, Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Џаферовски одржа конструктивен состанок со директорите на Националните паркови и резервати на РМ: ЈПИЗПП Јасен- Новица Зечевиќ, ЈУ Национален парк Маврово-Самир Ајдини, ЈУ Н.П. Пелистер-Амет Аџиу, ЈУ Н.П.Галичица Андон Бојаџи, ЈП Македонски шуми-Зоран Ѓеорѓиев. Главна цел на состанокот беше воспоставување конкретна соработка и контакти помеѓу институциите и Дирекцијата за заштита и спасување. На состанокот се разговараше и за: -преземените подготвителни мерки и процедури за заштита од пожарите во сезоната на пожари во 2018г. -законските надлежности при појава на пожари и соработка помеѓу институциите со Дирекцијата за заштита и спасување -состојбата со расположливи човечки ресурси,вработени тимови и единици,материјално технички средства и опрема, расположливи возила и други транспортни средства,просторни и сместувачки капацитети кои можат да се користат во активностите при справување со пожари. Со ова ДЗС воспоставува пракса на континуирани средби на локално и централно ниво, воспоставување систем на заштита и спасување во РМ, разменување искуства и анализи за непречено одвивање на понатамошното работење.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации