Weekly News

26/11/2019

Обука на специјалисти за делување во вонредни состојби на Балканските држави


Во периодот од 18-11. до 23.11.2019 год. се одржа обука на специјалисти за делување во вонредни состојби на Балканските држави.Обуката се одржа во Москва во Државната противпожарна академија на Министерството за вонредни состојби на Русија (МЧС). Обуката ја организираше и спроведе Државната противпожарна академија на Министерството за вонредни состојби на Русија (МЧС) во соработка со Српско-Рускиот хуманитарен центар со седиште во Ниш.На обуката за специјалисти за делување во вонредни состојби на Балканските држави , Дирекцијата за заштита и спасување на Владата на Република Северна Македонија учествуваше со свои претставници.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации