Weekly News

23/11/2019

39-ти Регионален состанок на Иницијативата ДППИ ЈИЕ во Сараево


На 21-22.11.2019 година, се одржа 39тиот Регионален состанок на Иницијативата ДППИ ЈИЕ во Сараево, БиХ , на кој присуствуваа претставници од Дирекцијата за заштита и спасување. Државите-членки реферираа за активностите во своите држави во областа на цивилната заштита и справувањето со природните непогоди и други несреќи. На состанокот помеѓу 10те држави-членки на Иницијативата се разговараше за понатамошните активности и планови за вежби/обуки за 2020 година, притоа се донесе и Стратешкиот план за развој на ДППИ ЈИЕ 2020-2024.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации