Weekly News

04/11/2019

Семинар на тема „Планирање на заштита и спасување во вонредни ситуации - презентирање на Национален план“


Семинар на тема „Планирање на заштита и спасување во вонредни ситуации - презентирање на Национален план“ се одржа во Белград Република Србија во периодот од 29 до 31 Октомври 2019 година, оргнаизиран од страна на DPPI и Министерството за внатрешни работи - Сектор за вонредни ситуации на Република Србија.
Целта на семинарот беше размена на искуства помеѓу земјите членки на DPPI SEE во подготовка на националните планови за заштита и спасување во вонредни ситуации со што се креираат услови за нивен успешен менаџмент.
На  семинарот Дирекцијата за заштита и спасување ја претставуваа двајца вработени кои активно се влучија во дискусиите на семинарот.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации