Weekly News

02/04/2019

Пронајдено Неексплодирано убојно средство - Рачен ракетен фрлач - зола


На ден 02.04.2019 година, извршена е интервенција по телефонско известување од страна на Кримтехника при МВР Тетово. Интервенцијата е извршена од страна на пиротехничарот Садик Рустеми од Тетово во времето од 17:30 часот до 19:00 часот во населбата „Теќе“ во поранешните простории на „ВП дом„ каде што е пронајдено НУС (Неексплодирано убојно средство - Рачен ракетен фрлач-зола) и е отклонето од самото место во присуство на МВР Тетово и кримтехника. НУС - Неексплодираното убојно средство - Рачен ракетен фрлач-зола е пренесена во просториите на ДЗС-Тетово.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации