Logo

30/03/2018

Обука за заштита од пожари за вработените во ЗИК Пелагонија


Дирекцијата за заштита и спасување, на 30.03.2018 година, спроведе обука за заштита од пожари за вработените во ЗИК Пелагонија. 
На обуката, покрај вработените, присуствуваа и студенти од Славјанскиот универзитет во Битола, од Факултетот за безбедносно инженерство. 
Теоретскиот дел од обуката се одржа во просториите на Универзитетот, каде што се сретнав со проф. Јагода Митревска, раководител на Сектор за образование и наука. Разгледавме можности за соработка со Факултетот за безбедносно инженерство, каде се школуваат кадри од областа на заштита од пожари и безбедност и здравје при работа.
Идните активности ќе се дефинираат со потпишување Меморандум за разбирање помеѓу двете институции.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации