Logo

06/06/2019

Основна обука во КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА


Центарот за обука по барање на менаџментот на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ,СКОПЈЕ  организираше и спроведе основна обука, со акцент на мерката за евакуација и мерката за противпожарна заштита.

На Обуката присуствуваа вработените и припадниците на силите за заштита и спасување на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ,СКОПЈЕ од 3 смени и тоа:
-27.05.2019 год. 49 учесници ( Штаб и  Универзална единица) 1 и 2 смена,
-27.05.2019 год. 138 слушатели и учесници во евакуациската вежба и
-03.06. 2019 год. 32 учесници во обуката од 3 смена.
Учесниците на обуката покажаа задоволително ниво на познавање на презентираниот материјал и ја поздравија активноста на Дирекцијата за заштита и спасување.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации