Logo

31/05/2019

Симулациска во централна административна зграда на Стопанска банка во трговскиот центар Скопје


На ден 31.05.2019 под мониторинг на Центарот за обука на ДЗС е спроведена симулациска вежба на вработените во објектот - централна административна зграда на Стопанска банка во трговскиот центар Скопје. Симулациската вежба беше на тема Евакуација на клиентите и вработените во случај на пожар во објектот, а учествуваа 25 лица во улога на интервентна единица и сите вработени кои требаа да се евакуираат - 460 лица, присутни на работното место во утврдениот термин по одредени спратови на објектот предвидени и утврдени со сценариото на вежбата. Во целокупната активност покрај организираните просторни сили учествуваше и мониторираше покрај другите директори и раководни лица и генералниот директот Диомидис Николетопулос.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации