Logo

05/04/2018

Обука на Просторните сили за заштита и спасување на Националната установа со Археолошкиот локалитет Стоби - Градско .


Дирекцијата за заштита и спасување спроведе обука на Просторните сили за заштита и спасување на Националната установа со Археолошкиот локалитет Стоби - Градско .

Основните цели на обуката на просторните сили за заштита и спасување на Национална установа со Археолошкиот локалитет Стоби - Градско беа:

- Запознавање со системот за заштита и спасување и местото и улогата на универзалните единици за заштита и 
спасување;
- Обука и употреба на универзалните единици за заштита и спасување во спроведување на мерките за заштита и 
спасување;
- Обука на припадниците на штабот, единицата и вработените во својот делокруг на активност; 
- Проверка на можностите и постапките при употребата на единицата и расположивата опрема и МТС и
- Меѓусебно запознавање и извежбување на членовите на припадниците на единицата.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации