Logo

28/03/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на „Жито Лукс АД Скопје“


На ден 28.03.2019 во објектот на Жито Лукс е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 70 лица припадници на силите за заштита и спасување (штабот и универзалната единица) . Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на примена на мерката за противпожарна заштита и евакуација од објектот во услови на природни непогоди и други несреќи.Извршена е противпожарна показна вежба и симулациска вежба за евакуација на вработените во услови на земјотрес на кои учествуваа сите вработени присутни на работното место.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации