Logo

19/02/2019

Се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Фејдом Фурнитуре


На ден 19.02.2019 се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Друштвото за производство и трговија Фејдом Фурнитуре ДОО - Визбегово Скопје. На обуката учествуваа 33 лица припадници на просторните сили. Акцент на обуката се даде на мерките за противпожарна заштита и материјалните средства, како и на евакуација на вработените и присутните на безбедно место.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации