Logo

15/02/2019

Основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone Bridge


На ден 15.02.2019 год. се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone Bridge. На обуката учествуваа 22 лица припадници на просторните сили. Акцент на обуката се даде на мерките за противпожарна заштита и материјалните средства, како и на евакуација на гостите, вработените и присутните на безбедно место. Со ова се заокружи процесот на обуки на Хотел Stone Bridge – Скопје и подружница Hilton – Скопје.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации