Logo

07/02/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување во ТЕЛАМОН ЕВРОПА


На ден 07.02.2019 година во просториите на Друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА дооел Скопје се одржа основна обука на просторните сили за заштита и спасување на која учествуваа 22 лица припадници на штабот и универзалната единица за заштита и спасување. Покрај основната обука акцент беше даден на примената на мерките за евакуација и противпожарна заштита во објектот во услови на природни непогоди и други несреќи.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации