Logo

22/01/2019

Основна обука за заштита и спасување на менаџментот на Стоун Бриџ


На ден 21.01 и 22.01.2019 год., по барање на менаџментот на Стоун Бриџ хотел ДОО Скопје, подружница Хилтон е одржана основна обука за заштита и спасување на формираните просторни сили и други вработени кај овој правен субјект. На обуката присуствуваа 115 вработени, акцент покрај основната обука беше и спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари и евакуација на објектите на безбедно место. Центарот за обука ја оценува како доста сериозна и професионална организацијата на обуката од страна на менаџментот и вработените и истата ќе биде заокружена во понатамошниот период со практично-показна евакуациска и противпожарна вежба.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации