Logo

10/01/2019

Обука за заштита и спасување во БИСПАГ


На ден 09.01.2019, Центарот за обука на ДЗС по барање на Зегин ја отпочна обуката на вработените од 4 правни субјекти, составен дел на компанијата. Во месец јануари е испланирана и договорена обуката на околу 300 вработени во компанијата низ Републиката. Во обуката е вклучено и БИСПАГ друштво за сервисирање и одржување на ПП апарати и одржување на стабилни системи, за гасење на пожари, како поддршка. Покрај основната обука за заштита и спасување, акцентот ќе биде ставен на мерките за евакуација и заштита од пожари на вработените од објекти.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации