Logo

24/12/2018

Обука во Мермерен комбинат АД Прилеп


На ден 24.12.2018 во МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП РУДНИК СИВЕЦ е одржана обука на тимовите за заштита и спасување од просторните сили и тоа прва помош, заштита и спасување од пожари и од рударски несреќи. На обуката учествуваа 65 вработени. На крајот беше спроведена симулациска показна вежба за евакуација на повредени при рударска несреќа во рудникот СИВЕЦ со примена на стандардно оперативни процедури во спроведување на мерките за заштита и спасување, безбедност и здравје при работа. Со оваа Центарот за обука на ДЗС ги заврши овогодишните планирани активности.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации