Logo

13/12/2018

Обука на вработените во агенцијата за приватно обезбедување (АПО) Уна Дооел Скопје


На 11.12.2018 (вторник) и 13.12.2018 (четврток ) по барање на агенцијата за приватно обезбедување (АПО) Уна Дооел Скопје се одржа обука на вработените за остварување на нивната улога во организацијата за заштита и спасување, со посебен акцент на спроведување на мерката за Евакуација и ППЗ.На обуката присуствуваа 36 вработени од повеќе средини од Републиката.Теоретскиот дел од обуката се одржа во Центарот за обука на ДЗС, а практичниот во објектот на МАК СТИЛ АД-Скопје во нас. Железара.Присутните на обуката покажаа солидни познавања на проблематиката.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации