Logo

27/11/2018

Обука во РЕК Осломеј


На 27.11.2018 год со обуката на штабовите РЕК ОСЛОМЕЈ и ХЕС ЦРН ДРИМ - СТРУГА  која  се одржа  во РЕК ОСЛОМЕЈ заврши циклусот на обуки на штабовите за заштита и спасување на АД ЕЛЕМ.
Покрај споменатите штабови во изминатиот период извршена е и обука на штабовите за заштита и спасување во РЕК БИТОЛА, ХЕЦ ТИКВЕС, ХЕС ТРЕСКА - Скопје, ХЕС МАВРОВО - Гостивар, ЕНЕРГЕТИКА - Скопје и главниот Штаб на АД ЕЛЕМ - Скопје
Согласно наставните планови и програми на ДЗС и изработените елаборати за обука се планира во наредната година да се изврши дополнителна обука на 17 универзалните единици, со што обуките ќе  финишираат со одржување на симулациски тактичко-показни вежби по утврдените сценарија на менаџментот на АД ЕЛЕМ.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации