Logo

19/10/2016

Симулациска вежба во ТЕ-ТО АД Скопје


 Дирекцијата за заштита и спасување на 21-10-2016 год со почеток во 10:00 часот ќе спроведе симулациска вежба насловена „Противпожарна заштита и евакуација на повредени, посетители и персонал на безбедно Место“ на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје.
     Во вежбата ќе бидат вклучени раководните структури на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, сите вработени присутни на работа на утврден датум, штабот за заштита и спасување, универзалната единица за заштита и спасување, екипите за ППЗ, ПМП, Справување со хемиски инциденти и Евакуација. На вежбата ќе учествуваат и ТПП бригадата на Град Скопје и подрачното Одделение на дирекцијата за заштита и спасување  од Гази Баба.

Со вежбата ќе се провери нивото на координација, содејство и логистика при извршувањето на  задачите при отстранување на последиците од природни непогоди и други несреќи и подготвеноста за вонредни состојби.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации