Weekly News

03/10/2018

Галерија фотографии од оперативната обука- НСР во Пасау,


Галерија фотографии од оперативната обука- НСР во Пасау, Германија (24.-28.8.2018) на тимот за заштита и спасување од поплави.

Во мешани тимови се изведуваа повеќе активности:
-извлекување на вода од поплавени подрачја
-премостување на пречки (патишта, железничка пруга)
-употреба на прирачен алат и опрема
- заштита на објекти од поплави кои се од посебно значење
-подобрување на соработката помеѓу националните тимови од земјите учеснички на оваа обука и вежба.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации