Weekly News

01/10/2018

Oперативна обука во Пасау, Германија


Од 24-28.9.2018 година во Пасау, Германија, осум вработени од тимот за заштита и спасување од поплави, учествуваа на оперативна обука - НСР заедно со тимовите од земјите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово),Турција и Тунис, како и членови од THW-Германија (German Federal Agency for Technical Relief).

Во мешани тимови се изведуваа повеќе активности:

- извлекување на вода од поплавени подрачја

- премостување на пречки (патишта, железничка пруга)

- употреба на прирачен алат и опрема

- заштита на објекти од поплави кои се од посебно значење

- подобрување на соработката помеѓу националните тимови од земјите учеснички на оваа обука и вежба.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации