Weekly News

20/06/2019

Рана превенција од поплави


На ден 20.06.2019 год., се одржа иницијален состанок помеѓу директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, г-динот Аднан Џафероски и претставници од институцијата и претставници од Институтот за води – Делтарес, Холандија, г-динот Вилко Вервеиџ и г-динот Клас-Џан ван Херинген и Бојана Станојевска-Пецуровска од Центарот за климатски промени. Целта на состанокот беше запознавање со софтверот произведен од страна на Делтарес и иницијативата за воспоставување на Систем за рана превенција од поплави за Северна Македонија.  Институтот за води, Делтарес веќе долго време работат на оваа проблематика и веќе имаат развиено Систем за рана превенција за реката Сава, Р. Србија, финансиран од Светската Банка.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации