Weekly News

13/06/2019

Третата работна седница на Мрежата за заштита и отпорен Полог


На 12 јуни 2019 година во х.Сириус, Струмица, претставник од Подрачното оделение од Тетово  при Дирекцијата за заштита и спасување,  учествуваше на Третата работна седница на Мрежата за заштита и отпорен Полог на проектот  “Подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион”.
На состанокот беше соопштено дека ДЗС ќе биде активно вклучена во подготовката на Планот за управување со ризик од поплави, во  Програмата за отпорен и заштитен Полог за 2019г. како  и во последователните фази на имплементација на проектот.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации