Weekly News

07/03/2019

Одржана обука насловена како "Поплави и како да се заштитиме за време на поплави"


Денес 07.03.2019 година во училиштето "Страшо Пинџур"-Неготино, Подрачното одделение при Дирекцијата за заштита и спасување одржа обука насловена како "Поплави и како да се заштитиме за време на поплави".Учениците интерактивно учествуваа со прашања поврзани околу оваа катастрофа и со тоа го надградија своето знаење. Дирекцијата за заштита и спасување обуките за поплави паралелно ќе ги одржува во основните училишта на сите градови од земјата.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации