Weekly News

23/11/2018

Подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион


Од 20-21.11.2018 година, во х.Изгрев Струга, Подрачното одделение за заштита и спасување –Тетово при Дирекцијата за заштита и спасување, учествуваше на Работилница за Меѓуопштинска соработка во контекст на управување со ризици на проектот „Подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион“ организиран од УНДП.
Дирекцијата за заштита и спасување ќе биде вклучена активно  во подготовката на Планот за управување со ризик од поплави во Полошкиот регион и последователните фази на имплементација на проектот.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации