Weekly News

11/08/2016

Пристигна тимот експерти од Европската унија


Пристигна тимот експерти ангажиран преку Механизмот за цивилна заштита на Европската унија од областа на водовод и канализација за испомош на надлежните институции во процена на загрозеноста на водата за пиење и канализацијата и предлог мерки за надминување на констатираните пропусти.

Во текот на вчерашниот ден, 10 Август 2016 започна со работа тимот на странските експерти задолжен за проценка на настанатите штети. Тие треба да помогнат и во процената на причината на настанување на штети и загубата на животи. Заедно со нив треба да ги увидиме и надминеме нашите пропусти во превенцијата и справувањето со природни несреќи од овој обем.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации