Weekly News

03/10/2018

Авионите упатени на редовна проверка


Согласно позитивните законските прописи за воздухопловство во Република Македонија, од 23-30.9.2018 година, три пилоти беа на проверка на стручност во овластена тренинг организација сопственост на Авиалса Т-35 во Шпанија. Тоа е единствената овластена организација за обука на тип на авион АТ-802 Fire Boss во Европа. Станува збор за редовна проверка која се врши на секои две години. Проверката беше успешно извршена, а пилотите се вратија со високи оценки и продолжен рејтинг.
Согласно програмата за одржување на авионите за гаснење на пожари, од денес 3.10.2018 година почнува постапката за нивни редовен годишен сервис кој ќе се изврши во Шпанија.
Со редовни тренинзи на авио одделението во целост ќе бидеме подготвени доколку се укаже потреба за тоа.
ДЗС во континуитет врши подготовки за справување со природни и технички несреќи и справување со сите предизвици.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации