Weekly News

20/06/2019

Обука за просторни сили за пожари на отворен простор „Старавина 2018“ (Галерија)


Со цел подобрување на противпожарната заштита во регионот на 16 и 17 Јуни Дирекцијата за заштита и спасување во улога на учесник и координатор, заедно со Планинарско Горскоспасителното друштво Ава Кота како организатор, извршија обука на општинските просторни сили на Општина Новаци за одговор на пожари на отворен простор.
Оваа обука е само една од низа планираните обуки и вежби на просторните сили и тимовите за справување со природни катастрофи, кои Дирекцијата за заштита и спасуање воспоставува пракса и во континуитет ќе ги спроведува.
Една од целите на Дирекцијата за заштита и спасување, е анимирањето на јавноста за потребата од организирана "Цивилна Заштита" во нашата земја и подигање на свеста кај граѓаните за заштита на прородните ресурси и нивно одржување.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации