Weekly News

12/06/2018

Зајакнување на капацитетите за одговор при катастрофи


Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија продолжува со активностите поврзани со зајакнување на капацитетите за одговор од катастрофи на Единиците на локалната самоуправа. Во таа насока, денес, на 12 јуни 2018 година, на општините Куманово, Гевгелија, Валандово, Битола и Кичево предадени се, на времено користење, 5 возила со вградени пумпи, наменети за гасење пожари. На истите општини, кои веќе имаат формирано медицински тимови, на времено користење дадени им се 5 санитетски возила, целосно опремени за пружање прва помош. Дирекцијата, во изминатиот период, возила за гасење пожари има предадено и во општините Велес, Тетово, Штип, Крива Паланка и Кривогаштани. Во тој контекст, ДЗС и пружа безрезервна поддршка на локалната самоуправа, но истовремено и ја насочува кон самостојно градење капацитети, во согласност со законските надлежности.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации