Weekly News

Logo

Национална Симулациска вежба (ТТХ) за прв одговор при РХБН инцидент "Скопје-Прв одговор,2017"

Дирекцијата за заштита и спасување оддржа Национална Симулациска вежба (ТТХ) за прв одговор при РХБН инцидент на 26-27.09.2017 година во бизнис центарот Хипериум во Скопје. Вежбата се оддржа согласно Проектот 44: "Јакнење на способностите на тимовите за прв одговор...

03/10/2017

Субрегионална симулациска вежба "ТТХ-Интернет-Балканика"

Дирекцијата за заштита и спасување во рамките на работниот пакет 6 од Проектот 44: "Јакнење на способностите на тимовите за прв одговор и подобрување на  меѓурегионалната соработка при одговор во хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарен (ХБРН) инцидент"...

22/10/2018