Weekly News

Загадувањето на воздухот во Скопје-факти

Градот Скопје веќе повеќе години се соочува со проблемот на загадувањето на воздухот, посебно во зимскиот период.
Причините за загадување се различни, правени се голем број истражувања и предвидени се мерки за заштита и спречување на овој проблем.
За сето ова се разговораше на работ...

20/11/2018

Симулациска вежба TTX Toxic Shield

Од 29-31.10.2018 година, во Дом на АРМ се одржа симулациска вежба (TTX Toxic Shield),  за тестирање и валоризирање на Стратегијата и Акцискиот план на Република Македонија за справување со пролиферација на оружје за масовно уништување и заштита од хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни за...

02/11/2018

Национална Симулациска вежба (ТТХ) за прв одговор при РХБН инцидент "Скопје-Прв одговор,2017"

Дирекцијата за заштита и спасување оддржа Национална Симулациска вежба (ТТХ) за прв одговор при РХБН инцидент на 26-27.09.2017 година во бизнис центарот Хипериум во Скопје. Вежбата се оддржа согласно Проектот 44: "Јакнење на способностите на тимовите за прв одговор...

03/10/2017

Субрегионална симулациска вежба "ТТХ-Интернет-Балканика"

Дирекцијата за заштита и спасување во рамките на работниот пакет 6 од Проектот 44: "Јакнење на способностите на тимовите за прв одговор и подобрување на  меѓурегионалната соработка при одговор во хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарен (ХБРН) инцидент"...

18/10/2019